magyardeutchenglish
IskolatörténetIskolánkrólAlapítványBeiskolázásSportDÖKEredményeinkKapcsolataink

A mi iskolánk

Csengetési rend

                BE      JELZŐ    KI         SZÜNET
                            7,45        
1. óra      8,00      8,40    8,45    10 perc szünet
2. óra      8,55      9,35    9,40    15 perc tízórai szünet
3. óra      9,55    10,35    10,40   20 perc udvaros
4. óra    11,00    11,40    11,45   10 perc szünet
5. óra    11,50    12,35    12,40   10 perc szünet
6. óra    12,50    13,30    13,35     5 perc szünet
7. óra    13,40    14,20    14,25     5 perc szünet
8. óra    14,30    15,10    15,15     5 perc szünet
9. óra    15,20    16,00    16,05     5 perc szünet

Csengetési rend – rövidített órák idejére

               BE         KI       SZÜNET

1. óra      8,00     8,30    10 perc
2. óra      8,40     9,10    10 perc
3. óra      9,20     9,50    10 perc
4. óra    10,00    10,30    10 perc
5. óra    10,40    11,10    10 perc
6. óra    11,20    11,50    10 perc
7. óra    12,00    12,30    10 perc
8. óra    12,40    13,10    10 perc
9. óra    13,20    13,50   

Iskolánkban 22 osztályban 536 diák tanul. Nevelőink száma 43. Alsó tagozaton nagyfelmenő rendszerben tanítanak nevelőink, vagyis négy éven keresztül egy osztályfőnöke van az osztálynak.1. c, és 2.c osztályunk kiemelten foglalkozik a drámajátékkal, s emelt óraszámban tanulja az idegen nyelvet iskolaotthon keretében. Az olvasást minden osztályunk analizáló szintetizáló, (hangoztató összetevő), szótagoló módszerrel tanulja.

Első osztálytól kezdve tanítunk idegen nyelvet, mely iskolánkban a német illetve az angol. 1-2. osztályban a nyelv megszerettetése a cél, hosszú távon pedig az alapfokú nyelvvizsga elérése. Ezt 4. osztályban heti 2 órával, felső tagozaton pedig csoportbontással és szakkörrel segítjük elő. Intézményünkben tanulóközpont működik, melyben lehetőségük van a gyerekeknek idegen nyelvű könyvek és folyóiratok kölcsönzésére, interneten keresztül idegen nyelvű levelezésre.

Intézményünk tagja a Comenius programnak is, melynek keretében diákjaink svéd, norvég, észt diákokkal tartják a kapcsolatot német és angol nyelven. Ezekbe az országokba tanulóink el is jutottak és fogadtunk onnan is vendég diákokat.Jelenleg új EU pályázaton dolgozunk, hogy újabb országokat ismerhessenek meg tanulóink.

Informatikai képzést is nyújtunk. 4. osztálytól tanórán  csoportbontásban. A tanulási nehézségek leküzdése érdekében és a hatékony tanulás eléréséért 5. évfolyamon tanulásmódszertan tanításával tesszük könnyebbé az átmenetet a felsős tagozatra.

A Magyar Olimpiai Bizottság által támogatott köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv szerint oktatunk a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet támogatásával az 1.a, 2.a, 3.a, 5.a, 6.a, 7.a és a 8.a osztályokban. Ez a program segíti a tanulók tudatos sportolóvá nevelését fizikai és mentális értelemben egyaránt. Lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerekek elsajátítsák a sporttal járó sikerek és kudarcok feldolgozásának technikáját. Mivel versenysportolóink napirendje eltérő -a szorgalmi időszakban is többször hiányoznak edzőtáborok, versenyek miatt- folyamatosan biztosítjuk felzárkóztatásukat.

Tanulmányi versenyeken szép eredményeket érnek el diákjaink, városi, megyei és országos szinten is. Nagy hangsúlyt fektetünk a viselkedéskultúrára, osztályfőnöki órák keretében a társakkal felnőttekkel való kapcsolatokról, drogmegelőzésről, helyes viselkedésről beszélgetünk. Az osztályok tanulói emelt szintű testnevelés órában sportolnak. Minden tanulónk rendszeresen részt vesz úszásoktatásban. Többségük edzésekre jár. Az alsósoknál délutáni labdajátékos és fociedzésekkel alapozzuk meg az 5. osztályban belépő csapatsportokat.

A városi, megyei és országos sportversenyeken, Diákolimpián sok sportolónk ér el kimagasló eredményt, amire büszkék vagyunk, hisz ezzel iskolánk- és városunk hírnevét is öregbítik.

Szakköreink délutáni időpontban nyújtanak lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. Színjátszó, informatika, sakk szakkör működik intézményünkben. A gyerekek szabadidős programjait a DÖK szervezi.

 

KÖNYVTÁRUNK

 

Iskolánk könyvtára az épület B szárnyában helyezkedik el.

Tanterem nagyságú a mérete, közel 10000 dokumentum várja itt az iskola tanulóit, ill. dolgozóit.

A kölcsönzés mellett lehetőség van helyben olvasásra is, 25 fő ülhet le egyszerre.

Kettő számítógép található a könyvtárban, ingyenes internet hozzáféréssel.

Az állomány összetétele:

11246 db dokumentum

ebből : 10732 könyv (3187 a tankönyv ebből)

325 kazetta, CD

35 videokazetta

154 multimédiás anyag

 A könyvtár nyitva tartása :

A hét

hétfő 13.30 – 15.00

kedd 13.00 – 14.00

szerda 8.00 -11.00

csütörtök 13.00 – 14.00

péntek 8.00 – 11.00


B hét

hétfő 12.25 – 15.00

kedd 11.00 – 12.00 12.30 – 14.00

szerda 9.00 – 11.00

csütörtök 13.00 – 14.00

péntek 8.00 – 9.55

 

A KÖNYVTÁR MINDEN NAP NAGYSZÜNETBEN IS NYITVA TART !


A könyvtárt Vastag Szilvia, félállású könyvtáros vezeti. Mellette két osztályban tanít magyar nyelv és irodalmat, ill. osztályfőnök is. Ő magyar-könyvtár szakos főiskolai végzettséggel rendelkezik.

 

 

Elérhetőségünk:

Vasvári Pál Általános Iskola

Cím: 2400 Dunaújváros, Petőfi liget 1-2.

Telefon/fax: 25/412-910

e-mail: iskola@vasvaris.hu

OM azonosító: 030036 

 

Különös közzétételi lista:

Kapcsolódó dokumentumok: