magyardeutchenglish
IskolatörténetIskolánkrólAlapítványBeiskolázásSportDÖKEredményeinkKapcsolataink
E-napló, e-ellenőrző elérhetősége
Kréte e-ügyintézés
Határtalanul! program

A mi iskolánk

Küldetésnyilatkozatunk és céljaink


I.      Jövőképünk:

„Szeretetteljes légkörben, modern szellemiséggel és sporttal a boldog, sikeres gyermekekért!”

II.     Küldetésnyilatkozatunk:

„1. Iskolánk keresettsége és megtartó ereje állandó pozitívumot mutasson!

 - a külső megítélésünk javítása, jóhírünk erősítése,

- menedzselés (média, honlapfejlesztés),

- szülők bevonása az iskolai folyamatokba.

2. Szeretetteljes légkör – A tanulók, pedagógusok és szülők egymás egyéniségét elfogadva biztosítsák a nyugodt légkört!

- tanár-diák-szülő kapcsolat erősítése,

- empátia növelése,

- gyerekek, pedagógusok és szülők motiválása.

3. Modern szellemiség – Valamennyien értékként tekintsünk az innovációra, a folyamatos megújulásra, tudásmegosztásra!

- innováció folytatása a XXI. századi iskola fejlesztése érdekében,

- belső képzési kultúránk erősítése,

- digitális kompetenciák fejlesztése.

4. Sport – Tanulóinkat egészséges életmódra neveljük, sportolóink fejlődését minden tekintetben támogatjuk!

- az egészséges életmód és a környezeti nevelés támogatása,

- sportolóink egyéni tanrendjének kialakítása,

- az élsportolók tanulmányi felzárkóztatásának biztosítása.

5. A boldog, sikeres gyermekek – Mindenki számára legyen hasznos és élményszerű a tanulás-tanítás folyamata és a közösen eltöltött szabadidő!

- szilárd alapkészségek kialakítása,

- a tanulás minőségi fejlesztése a kor kihívásainak megfelelően,

- új típusú tanári attitűd,

- tehetséggondozás,

- hatékony differenciálás a felzárkóztatás érdekében,

- hagyományaink ápolása és új ötletek, programok kipróbálása, támogatása,

- a játékosság kiteljesítése.”

III. Digitális fejlesztés, átalakulás

-          Digitális fejlesztési terv kidolgozása és követése.

-          IKT eszközök alkalmazása a tanórákon, a digitális transzformáció 3 területének megvalósítása:

  1. Fizikai és virtuális környezet - egyszerű virtuális terek kialakítása 1-1 osztályban (Classroom, OneNote).
  2. Tanterv megvalósítása, tanulási minták - sok tantárgyban, tanulási környezetben működjön a diákok által vezetett tanulás, a tanár szerepe irányító legyen.
  3. Az IKT kreatív használata - az IKT eszközök használata meghatározó legyen a tanítási-tanulási folyamatban, a diákok válogassanak az eszközökben és használják azokat adatgyűjtésre, elemzésre.
  4. A pedagógusok továbbképzésének szervezése, a belső képzéseink megvalósítása.”

IV. A XXI. századi tanulási és innovációs készségek fejlesztése

- kommunikáció

- kritikai gondolkodás és problémamegoldás

- kreativitás

- kollaboráció = együttműködés


 Az iskola bemutatkozása

 Szeretettel várunk a Vasvári iskolában!

 Iskolánk jövőképe:

„Szeretetteljes légkörben, modern szellemiséggel és sporttal a boldog, sikeres gyermekekért!”

Iskolánk megújult külsővel, szép, parkos környezetben, ám mégis központi helyen, közel a sportlétesítményekhez, vár minden olyan gyermeket, akik a tanulás mellett a sportot választják életformájuknak.

Sportiskolai kerettantervű osztályainkban az élsportoló gyerekeket, emelt szintű testnevelés tagozatos osztályainkban a labdás és egyéb sportokban jeleskedő „örökmozgókat”, valamint sportolóknak és körzetes gyermekeknek induló osztályainkban várjuk azokat a gyermekeket, akik szabadidejükben szívesen játszanának a szép Petőfi ligetben, vagy kipróbálnák valamelyik szakkörünket  illetve tömegsport foglalkozásunkat!

Szakköreink: francia nyelv, német nyelv (alsós), táblajáték, énekkar, rajz, sakk, Sakkpalota, informatika (3-4. o.), angol nyelvvizsgára felkészítő, versenyfelkészítő, tömegsport.

Mindezt:

-     Szeretetteljes légkörben: újfajta nevelői attitűddel, a tanár-diák-szülő kapcsolatok erősítésével, egymás elfogadásával és motiválásával!

-     Modern szellemiséggel: állandó innovációval, folyamatos megújulással egy XXI. sz-i iskoláért!

-     Sporttal: sportoló tanulóinkat egyéni tanrenddel, tanulmányi felzárkóztatással, minden tekintetben támogatjuk! Minden tanulónkat egészséges életmódra, környezettudatosságra neveljük!

És mindezeken kívül: gyere a Vasváriba, ha szeretnéd megtudni, mi is az a Zöld-Sárga Őrület, vagy az Őszi Kavalkád, vagy szeretnél részt venni karácsonyi és húsvéti játszóházakon, vagy Sportnapon, vagy megtudni, milyen érzés iskoláddal, iskoládért jelen lenni a városi sportos rendezvényeken, megtapasztalni a közösség erejét!

„Sportolj, tanulj, boldogulj” – Érezd jól magad!

Várunk!