magyardeutchenglish
IskolatörténetIskolánkrólAlapítványBeiskolázásSportDÖKEredményeinkKapcsolataink

Beiskolázás - Időpontok

 Szeretettel várjuk az iskolába készülődő nagycsoportos gyermekeket

és szüleiket programjainkra!

BEISKOLÁZÁSI IDŐPONTOK:


Iskolanyitogató programjaink

           

Amit tudni akarsz az iskolai életről!
/szülői klub/

2019. január 31. (csütörtök)    16:30-tól 17:00-ig


Játsszunk iskolásat!
/játékos foglalkozás/

2019. február 13. (szerda)   16:00-tól 17:00-igSportági felmérés
/sportolni vágyóknak/

2019. március 11. (hétfő)   16:00-tól 17:00-ig

Mozogjunk együtt!
/játékos családi sportnap /

2019. március 19. (kedd)   16:00-tól 17:00-ig


A sportolóknak sportorvosi alkalmassági vizsgálat szükséges!

A beiratkozás pontos időpontját a fenntartó központilag jelöli ki,
várhatóan 2019. április hónapjában lesz.


SZERETETTEL VÁRJUK AZ ISKOLÁBA KÉSZÜLŐDŐ NAGYCSOPORTOS GYERMEKEKET ÉS SZÜLEIKET PROGRAMJAINKRA!

 

 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2019/2020.  tanév

 


1.a     Köznevelési típusú sportiskolai osztály
            - élsportoló gyerekeknek, egyéni sportágak

1.b      Csapatsportosok
            - egyesületben igazolt (jégkorongosok, vízipólósok, táncosok, …)
            - kedvtelésből sportolók körzetben lakóknak (sakk, karate, …)

1.c      Csapatsportosok
            - egyesületben igazolt (focizók és kézilabdázók)
            - kedvtelésből sportolók körzetben lakóknak (sakk, karate, …)


TANÍTÓINK AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN1.a osztály - Horváthné Erdős Andrea - tanító


Specialitása:     kompetencia alapú szövegértés-szövegalkotás, matematika oktatás,

                         szorobán használata, francia nyelv szakkör, érzelmi intelligencia

                         fejlesztése, …


    
1.b osztály - Tóthné Bátai Gyöngyi – tanító


Specialitása:     kompetencia alapú szövegértés-szövegalkotás, matematika oktatás,

                         dyslexia prevenció, mozgáskoordináció fejlesztése és tartásjavítás,

                         tolerancia, egyéni fejlesztés

1.c osztály - Bogatin Brigitta - tanító


Specialitása:     kompetencia alapú szövegértés-szövegalkotás, matematika oktatás,

                         drámapedagógia a magyar nyelv tanításában,

                         tánc és mozgás módszertan, környezettudatos életmódra nevelés

 

            Művészetkedvelő gyerekeknek rajz és furulya szakkörrel is tudunk kedvezni.
 

MIBEN VAGYUNK KÜLÖNLEGESEK?


Intézményünk köznevelési típusú sportiskola, melynek feladata a nemzeti sportutánpótlás nevelése.


A testnevelés tantárgyat a „b” és „c” osztályokban bontott csoportban három testnevelővel emelt szinten oktatjuk.

 

Ingyenes iskolai edzéseket vehetnek igénybe a tanulók: általános labdás, szivacskézilabda, labdarúgás, floorball sportágakban.

 

Úszásoktatás: az úszók kivételével minden tanulónak heti 1 órában, nyolc éven keresztül tanóra keretében zajlik.

 

Edzésre edzők kísérik a tornászokat és jégkorongozókat.


Iskolánkban magas szintű oktató-nevelő munka folyik, ezt bizonyítja a sok-sok országos, területi-megyei illetve városi tanulmányi versenyeredményünk.

 

Idegen nyelv: 4. osztálytól német vagy angol nyelv választható. 2-3. évfolyamon játékos idegen nyelvi szakkör működik (angol, francia).

Felső tagozatban az idegen nyelvet csoportbontásban tanítjuk, ingyenes nyelvvizsga előkészítőt tartunk.

Több éves sikertörténetünk, hogy tanulóink nagy számmal nyelvvizsgáznak hetedik-nyolcadik évfolyamon, s kerülnek kéttannyelvű és nyelvi tagozatos gimnáziumi osztályokba.

 

A sikeres nyelvvizsga díját alapítványunk visszatéríti.

 

A délelőtti tanítás után az osztálytanítók tovább foglalkoznak a gyerekekkel. Felügyelik a házi feladatok elkészítését, edzésre átkísérik az úszókat, szabadidős foglalkozásokat, szakköröket, egyéni képességfejlesztéseket tartanak a tanulóknak.

 

Különös gondot fordítunk a viselkedéskultúrára, az érzelmi intelligencia fejlesztésére, az egészséges életmód elsajátítására.

 

 

Figyelünk a kimagasló képességű diákok tehetséggondozására, a segítségre szorulók felzárkóztatására.

 

Évek óta felvételi előkészítőt tartunk a középiskolába készülő 8. osztályos diákjainknak matematikából és magyar nyelvből.

 

Szakköreink: sakk, szorobán, matematika, rajz, számítástechnika, idegen nyelv, általános labdás, szivacskézilabda, labdarúgás, kosárlabda, floorball.

 

Tanulóink különböző iskolai szervezésű táborokban vehetnek részt: zöldtábor, sporttábor, külföldi nyelvi tábor, sítábor, tematikus táborok.

 

Intézményünk a Microsoft által támogatott Innovatív iskola lett 2016-ban.

 

Célunk – tanulóink sikerességének támogatása!

 

        -  olyan XXI. századi készségek fejlesztése – kommunikáció, kritikai

           gondolkodás, kreatívitás, együttműködés - , amelyekkel tanulóink sikeresek

           lehetnek a továbbtanulásban és későbbi munkájukban is;

 

        -  kompetencia alapú, maradandó tudás építés kooperatív módszerekkel;

 

        -  élményalapú, cselekvéssel megalapozott oktatás sok játékkal és a gyermeki

           fantázia kiteljesítésével;

 

        -  elfogadó iskolává válni, ahol fókuszba kerül a tanulás folyamata, a gyerekek

           igényeihez alkalmazkodó egyéni tanulási utak keresése, a tolerancia;

 

        -  a motiváló fejlesztő értékelés, amely a „Mit nem tudok?” kérdés helyett a

           „Hogyan tudom majd jobban?” kérdésre keresi a választ pozitív megerősítést

           adva, hogy boldog mosolygós gyermekek érkezzenek haza az iskolából.

 

 

Kapcsolódó dokumentumok: