magyardeutchenglish
IskolatörténetIskolánkrólAlapítványBeiskolázásSportDÖKEredményeinkKapcsolataink
Vasváris tornászok szuper eredményei a Magyar Bajnokságon!!! Szeretettel gratulálunk a versenyzőknek és edzőiknek!!!! >>>

Beiskolázás - Időpontok

 Szeretettel várjuk az iskolába készülődő nagycsoportos gyermekeket

és szüleiket programjainkra!


BEISKOLÁZÁSI IDŐPONTOK:
MIBEN VAGYUNK KÜLÖNLEGESEK?


Intézményünk köznevelési típusú sportiskola, melynek feladata a nemzeti sportutánpótlás nevelése.


A testnevelés tantárgyat a „b” osztályokban bontott csoportban oktatjuk.

 

Ingyenes iskolai edzéseket vehetnek igénybe a tanulók: általános labdás, szivacskézilabda, labdarúgás, floorball sportágakban.

 

Úszásoktatás: az úszók kivételével minden tanulónak heti 1 órában, nyolc éven keresztül tanóra keretében zajlik.

 

Edzők kísérik edzésre a labdarúgókat,

jégkorongozókat, tornászokat.

 

Idegen nyelv: 4. osztálytól német vagy angol nyelv választható. 2-3. évfolyamon játékos idegen nyelvi szakkör működhet.

Felső tagozatban az idegen nyelvet csoportbontásban tanítjuk, ingyenes nyelvvizsga előkészítőt tartunk.

Több éves sikertörténetünk, hogy tanulóink nagy számmal nyelvvizsgáznak hetedik-nyolcadik évfolyamon, s kerülnek kéttannyelvű és nyelvi tagozatos gimnáziumi osztályokba.

A sikeres nyelvvizsga díját alapítványunk visszatéríti.

 

A délelőtti tanítás után az osztálytanítók tovább foglalkoznak a gyerekekkel. Felügyelik a házi feladatok elkészítését, edzésre átkísérik az úszókat, szabadidős foglalkozásokat, szakköröket, egyéni képességfejlesztéseket tartanak a tanulóknak.


Iskolánkban magas szintű oktató-nevelő munka folyik, ezt bizonyítja a sok-sok országos, területi-megyei illetve városi tanulmányi versenyeredményünk.

 

Különös gondot fordítunk a viselkedéskultúrára, az érzelmi intelligencia fejlesztésére, a tanulás módszertanára, az egészséges életmód elsajátítására.

 

Figyelünk a kimagasló képességű diákok tehetséggondozására, a lemaradottak felzárkóztatására.

 

Évek óta felvételi előkészítőt tartunk a középiskolába készülő 8. osztályos diákjainknak matematikából és magyar nyelvből.

 

Szakköreink: sakk, rajz, számítástechnika, idegen nyelv, általános labdás, szivacskézilabda, labdarúgás,

 

Tanulóink különböző iskolai szervezésű táborokban vehetnek részt: zöldtábor, sporttábor, külföldi nyelvi tábor, sítábor, tematikus tábor.

 

Intézményünk a Microsoft által támogatott Innovatív iskola lett 2016-ban.

 

Megújulásunk lehetősége = tanulóink sikerességének támogatása!

 

  • Olyan XXI. századi készségek fejlesztése – kommunikáció, kritikai gondolkodás, kreativitás, együttműködés –, amelyekkel tanulóink sikeresek lehetnek a továbbtanulásban és későbbi munkájukban is.
  •  Maradandó tudásépítés a digitális kompetencia megerősítésével, kooperatív módszerekkel.
  • Élmény alapú oktatás sok játékkal és a gyermeki fantázia kiteljesítésével.
  • Adaptív-elfogadó iskolává válni, ahol fókuszba kerül a tanulás folyamata, a gyerekek igényeihez alkalmazkodó egyéni tanulási utak keresése.
  • A motiváló fejlesztő értékelés bevezetése, amely a „Mit nem tudok?” kérdése helyett a „Hogyan tudom majd jobban?” kérdésre keresi a választ pozitív megerősítést adva.

 

Kapcsolódó dokumentumok: