magyardeutchenglish
IskolatörténetIskolánkrólAlapítványBeiskolázásSportDÖKEredményeinkKapcsolataink

Beiskolázás - Időpontok


BEISKOLÁZÁSI IDŐPONTOK:

 

           

 

Családi sportdélutánon ismerkedés a tanító nénikkel és testnevelőkkel

 

2017. január 18. (szerda)    15:30-tól 16:00-ig

 

 

Tantermi játékos foglalkozás a leendő tanító nénikkel

 

2017. február 7. (kedd)         15:30-tól 16:00-ig

 

 

Tornatermi foglalkozás gyerekeknek

 

2017. február 20. (hétfő)     15:30 óra

 

 

Az „a” és a „b” osztályba jelentkezőknek kötelező

 

sportorvosi alkalmassági vizsgálat szükséges! Beutalót az iskola biztosít.

 

 

A BEIRATKOZÁS VÁRHATÓ IDŐPONTJA

 

a pontos dátumot fenntartó jelöli ki

 

2017 tavaszán esedékes.

 

 

SZERETETTEL VÁR A

VASVÁRISOK NAGY CSALÁDJA!

 

 


DUNAÚJVÁROSI

VASVÁRI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA

2400 Dunaújváros, Petőfi liget 1-2.

 

 

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2016/2017.  tanév

 

1.a    Köznevelési típusú sportiskolai osztály

        - élsportoló gyerekeknek, egyéni sportágak

 

1.b    Emelt szintű testnevelési osztály

        - egyesületben igazolt sportolóknak, csapatsportágak

 

1.c    Nem csak sportolóknak!

        - kedvtelésből sportolók és sakkozók

 

TANÍTÓPÁROK AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN

 

1.a osztály

Arnold Erika - tanító

Specialitása: kompetencia alapú szövegértés-szövegalkotás, kooperatív tanulási technikák, tanulásmódszertan, sportolói személyiségfejlesztés tanítása

                                

Johanné Csizmadia Katalin - tanító, német szakos tanító

Specialitása: gyermekközpontú nevelés, kommunikációs készség hatékony fejlesztése, kreatív alkotó tevékenység

 

1.b osztály

 

Pribékné Kazi Erika – tanító, szaktanácsadó

Specialitása: kompetencia alapú matematika oktatás, tehetséggondozás, fejlesztés szorobánnal, gyermekközpontú nevelés

 

Varga Zita – tanító, úszásoktató

Specialitása: kompetencia alapú magyar nyelv és irodalom oktatás, részképesség –és mozgásfejlesztés, kreatív alkotás

1.c osztály

Méhes Dóra - tanító

Specialitása: népi gyermekjátékok, hagyományok ápolása , drámajáték, tánc, kommunikáció fejlesztése, környezettudatos életmódra nevelés

 

Bárándy Sarolta Edit - tanító

Specialitása: logikus gondolkodás fejlesztése, érzelmi intelligencia fejlesztése, zenei- és mozgásfejlesztés

 

 

 

INFORMÁCIÓ: 25/ 412-910 vagy www.vasvaris.hu


 

MIBEN VAGYUNK KÜLÖNLEGESEK?

 

Intézményünk köznevelési típusú sportiskola, melynek feladata a nemzeti sportutánpótlás nevelése.

 

A testnevelés tantárgyat a „b” osztályokban bontott csoportban oktatjuk.

 

Ingyenes iskolai edzéseket vehetnek igénybe a tanulók: általános labdás, szivacskézilabda, labdarúgás, atlétika, floorball sportágakban.

 

Úszásoktatás: az úszók kivételével minden tanulónak heti 1 órában, nyolc éven keresztül tanóra keretében zajlik.

 

Idegen nyelv: 4. osztálytól német vagy angol nyelv választható. 2-3. évfolyamon játékos idegen nyelvi szakkör működhet.

Felső tagozatban az idegen nyelvet csoportbontásban tanítjuk, ingyenes nyelvvizsga előkészítőt tartunk.

Több éves sikertörténetünk, hogy tanulóink nagy számmal nyelvvizsgáznak hetedik-nyolcadik évfolyamon, s kerülnek kéttannyelvű és nyelvi tagozatos gimnáziumi osztályokba.

A sikeres nyelvvizsga díját alapítványunk visszatéríti.

 

A délelőtti tanítás után az osztálytanítók tovább foglalkoznak a gyerekekkel. Felügyelik a házi feladatok elkészítését, edzésre átkísérik az úszókat, szabadidős foglalkozásokat, szakköröket, egyéni képességfejlesztéseket tartanak a tanulóknak.

 

A 2013. szeptember 1-jétől jogszabályban meghatározott módon iskolánk 16 óráig színvonalas délutáni programokat kínál a tanulóknak. A foglalkozások alóli felmentésekkel kapcsolatban a köznevelési törvényben meghatározott módon járunk el.


 

Edzők kísérik edzésre a labdarúgókat,

jégkorongozókat, tornászokat.

 

Iskolánkban magas szintű oktató-nevelő munka folyik, ezt bizonyítja a sok-sok országos, területi-megyei illetve városi tanulmányi versenyeredményünk.

 

Különös gondot fordítunk a viselkedéskultúrára, az érzelmi intelligencia fejlesztésére, a tanulás módszertanára, az egészséges életmód elsajátítására.

 

Figyelünk a kimagasló képességű diákok tehetséggondozására, a lemaradottak felzárkóztatására.

 

Évek óta felvételi előkészítőt tartunk a középiskolába készülő 8. osztályos diákjainknak matematikából és magyar nyelvből.

 

Szakköreink: sakk, matematika, színjátszás, rajz, újságírás, számítástechnika, idegen nyelv, atlétika, általános labdás, szivacskézilabda, labdarúgás, kosárlabda

 

Tanulóink különböző iskolai szervezésű táborokban vehetnek részt: zöldtábor, sporttábor, külföldi nyelvi tábor, sítábor, tematikus tábor.

Kapcsolódó dokumentumok: