magyardeutchenglish
IskolatörténetIskolánkrólAlapítványBeiskolázásSportDÖKEredményeinkKapcsolataink
E-napló, e-ellenőrző elérhetősége
Kréte e-ügyintézés
Határtalanul! program

Beiskolázás - Időpontok

 Szeretettel várjuk az iskolába készülődő nagycsoportos gyermekeket

és szüleiket programjainkra!

BEISKOLÁZÁSI IDŐPONTOK:Iskolanyitogató programjaink


Iskolakóstolgató játékos foglalkozás

 

2019. november 26. (kedd) 16.00

 

  Hová bújt a Mikulás? Mikulás-kereső

 

2019. december 6. (péntek) 16.00

 


Bemutató óra 4.osztályban

Ismerkedés a tanítókkal

Sportági bemutató

 2020. január 11. (szombat) 9.00


Amit tudni akarsz az iskolai életről

Szülői Klub

 

2020. január 29. (szerda) 16.30

 

Játsszunk iskolásat!

/játékos foglalkozás/

2020. február 13. (csütörtök) 16.00

Sportági felmérés

/első osztályba készülőknek/

 

2020. március 09. (hétfő)   16:00-tól 17:00-ig

Mozogjunk együtt!

/játékos családi sportnap /

2019. március 17. (kedd)   16:00-tól 17:00-igA sportolóknak sportorvosi alkalmassági vizsgálat szükséges!

A beiratkozás pontos időpontját a fenntartó központilag jelöli ki,
várhatóan 2020............. hónapjában lesz.


SZERETETTEL VÁRJUK AZ ISKOLÁBA KÉSZÜLŐDŐ NAGYCSOPORTOS GYERMEKEKET ÉS SZÜLEIKET PROGRAMJAINKRA!

 

 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ


MIBEN VAGYUNK KÜLÖNLEGESEK?


Intézményünk köznevelési típusú sportiskola, melynek feladata a nemzeti sportutánpótlás nevelése.


A testnevelés tantárgyat a „b” és „c” osztályokban bontott csoportban három testnevelővel emelt szinten oktatjuk.

 

Ingyenes iskolai edzéseket vehetnek igénybe a tanulók: általános labdás, szivacskézilabda, labdarúgás, floorball sportágakban.

 

Úszásoktatás: az úszók kivételével minden tanulónak heti 1 órában, nyolc éven keresztül tanóra keretében zajlik.

 

Edzésre edzők kísérik a tornászokat és jégkorongozókat.


Iskolánkban magas szintű oktató-nevelő munka folyik, ezt bizonyítja a sok-sok országos, területi-megyei illetve városi tanulmányi versenyeredményünk.

 

Idegen nyelv: 4. osztálytól német vagy angol nyelv választható. 2-3. évfolyamon játékos idegen nyelvi szakkör működik (angol, francia).

Felső tagozatban az idegen nyelvet csoportbontásban tanítjuk, ingyenes nyelvvizsga előkészítőt tartunk.

Több éves sikertörténetünk, hogy tanulóink nagy számmal nyelvvizsgáznak hetedik-nyolcadik évfolyamon, s kerülnek kéttannyelvű és nyelvi tagozatos gimnáziumi osztályokba.

 

A sikeres nyelvvizsga díját alapítványunk visszatéríti.

 

A délelőtti tanítás után az osztálytanítók tovább foglalkoznak a gyerekekkel. Felügyelik a házi feladatok elkészítését, edzésre átkísérik az úszókat, szabadidős foglalkozásokat, szakköröket, egyéni képességfejlesztéseket tartanak a tanulóknak.

 

Különös gondot fordítunk a viselkedéskultúrára, az érzelmi intelligencia fejlesztésére, az egészséges életmód elsajátítására.

 

 

Figyelünk a kimagasló képességű diákok tehetséggondozására, a segítségre szorulók felzárkóztatására.

 

Évek óta felvételi előkészítőt tartunk a középiskolába készülő 8. osztályos diákjainknak matematikából és magyar nyelvből.

 

Szakköreink: sakk, szorobán, matematika, rajz, számítástechnika, idegen nyelv, általános labdás, szivacskézilabda, labdarúgás, kosárlabda, floorball.

 

Tanulóink különböző iskolai szervezésű táborokban vehetnek részt: zöldtábor, sporttábor, külföldi nyelvi tábor, sítábor, tematikus táborok.

 

Intézményünk a Microsoft által támogatott Innovatív iskola lett 2016-ban.

 

Célunk – tanulóink sikerességének támogatása!

 

        -  olyan XXI. századi készségek fejlesztése – kommunikáció, kritikai

           gondolkodás, kreatívitás, együttműködés - , amelyekkel tanulóink sikeresek

           lehetnek a továbbtanulásban és későbbi munkájukban is;

 

        -  kompetencia alapú, maradandó tudás építés kooperatív módszerekkel;

 

        -  élményalapú, cselekvéssel megalapozott oktatás sok játékkal és a gyermeki

           fantázia kiteljesítésével;

 

        -  elfogadó iskolává válni, ahol fókuszba kerül a tanulás folyamata, a gyerekek

           igényeihez alkalmazkodó egyéni tanulási utak keresése, a tolerancia;

 

        -  a motiváló fejlesztő értékelés, amely a „Mit nem tudok?” kérdés helyett a

           „Hogyan tudom majd jobban?” kérdésre keresi a választ pozitív megerősítést

           adva, hogy boldog mosolygós gyermekek érkezzenek haza az iskolából.

 

 

Kapcsolódó dokumentumok: