magyardeutchenglish
IskolatörténetIskolánkrólAlapítványBeiskolázásSportDÖKEredményeinkKapcsolataink
E-napló, e-ellenőrző elérhetősége
Kréte e-ügyintézés
Határtalanul! program

Beiskolázás - Időpontok

 Szeretettel várjuk az iskolába készülődő nagycsoportos gyermekeket

és szüleiket programjainkra!

BEISKOLÁZÁSI IDŐPONTOK:


(A fenti hirdetmény megtalálható az oldal alján a kapcsolódó dokumentumokban!)

MIBEN VAGYUNK KÜLÖNLEGESEK?

 

Intézményünk köznevelési típusú sportiskola, melynek feladata a nemzeti sportutánpótlás nevelése.

 

A testnevelés tantárgyat a „b” és „c” osztályokban bontott csoportokban három testnevelővel emelt szinten oktatjuk.

 

Ingyenes iskolai edzéseket vehetnek igénybe a tanulók: általános labdás, szivacskézilabda, labdarúgás, floorball sportágakban.

 

Úszásoktatás: az úszók kivételével minden tanulónak heti 1 órában, nyolc éven keresztül tanóra keretében zajlik.

 

Edzésre edzők kísérik a tornászokat és jégkorongozókat.

 

Iskolánkban magas szintű oktató-nevelő munka folyik, ezt bizonyítja a sok-sok országos, területi-megyei illetve városi tanulmányi versenyeredményünk.


Idegen nyelv: 4. osztálytól német vagy angol nyelv választható. 2-3. évfolyamon játékos idegen nyelvi szakkör működhet.

 

Felső tagozatban az idegen nyelvet csoportbontásban tanítjuk, ingyenes nyelvvizsga előkészítőt tartunk.

 

Több éves sikertörténetünk, hogy tanulóink nagy számmal nyelvvizsgáznak hetedik-nyolcadik évfolyamon, s kerülnek kéttannyelvű és nyelvi tagozatos gimnáziumi osztályokba.

 

A délelőtti tanítás után az osztálytanítók tovább foglalkoznak a gyerekekkel. Felügyelik a házi feladatok elkészítését, edzésre átkísérik az úszókat, szabadidős foglalkozásokat, szakköröket, egyéni képességfejlesztéseket tartanak a tanulóknak.

 

Különös gondot fordítunk a viselkedéskultúrára, az érzelmi intelligencia fejlesztésére, az egészséges életmód elsajátítására.

Figyelünk a kimagasló képességű diákok tehetséggondozására, a segítségre szorulók felzárkóztatására.

 

Évek óta felvételi előkészítőt tartunk a középiskolába készülő 8. osztályos diákjainknak matematikából és magyar nyelvből.

 

Szakköreink: sakk, szorobán, matematika, rajz, számítástechnika, idegen nyelv, általános labdás, szivacskézilabda, labdarúgás, kosárlabda, floorball, kölyökatlétika.

 

Tanulóink különböző iskolai szervezésű táborokban vehetnek részt: zöldtábor, sporttábor, külföldi nyelvi tábor, sítábor, tematikus táborok.

 

Intézményünk a Microsoft által támogatott Innovatív iskola lett 2016-ban.

 

Célunk – tanulóink sikerességének támogatása!

 

   -  olyan XXI. századi készségek fejlesztése – kommunikáció, kritikai

      gondolkodás, kreatívitás, együttműködés - , amelyekkel tanulóink

      sikeresek lehetnek a továbbtanulásban és későbbi munkájukban is;

 

   -  kompetencia alapú, maradandó tudás építés kooperatív

      módszerekkel;

 

   -  élményalapú, cselekvéssel megalapozott oktatás sok játékkal és a

      gyermeki fantázia kiteljesítésével;

 

   -  elfogadó iskolává válni, ahol fókuszba kerül a tanulás folyamata, a

      gyerekek igényeihez alkalmazkodó egyéni tanulási utak keresése, a

      tolerancia;

 

   -  a motiváló fejlesztő értékelés, amely a „Mit nem tudok?” kérdés

      helyett a „Hogyan tudom majd jobban?” kérdésre keresi a választ

      pozitív megerősítést adva, hogy boldog mosolygós gyermekek

      érkezzenek haza az iskolából.

 
Szeretettel várjuk az iskolába készülő nagycsoportos gyermekeket!

                                           Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola

 

Kapcsolódó dokumentumok: