magyardeutchenglish
IskolatörténetIskolánkrólAlapítványBeiskolázásSportDÖKEredményeinkKapcsolataink

Beiskolázás - Időpontok

 Szeretettel várjuk az iskolába készülődő nagycsoportos gyermekeket

és szüleiket programjainkra!


BEISKOLÁZÁSI IDŐPONTOK:

 2018. április 12-án (csütörtökön) 8-19 óráig,

2018. április 13-án (pénteken) 8-19 óráig.


A sporttagozatra jelentkezők az orvosi beutalókat az iskola titkárságán átvehetik.

Kérjük Önöket, hogy a vizsgálati eredményeket mindenki április 5-éig hozza vissza a titkárságra.

Az előzetes tájékoztatással ellentétben nem a háziorvos, hanem az iskolaorvos értékeli majd ki a beiratkozás előtt.

Beiratkozáshoz szükséges továbbá az orvosi 5 éves státuszlap, az oltási kiskönyv és születési anyakönyvi kivonat.


 

 

 

 

2017.december 2. szombat, 9.00

Bemutató óra 4.osztályban

Ismerkedés  a tanítókkal

 

Sportági bemutató

 

2017.december 6. szerda, 16.30

Hová bújt a Mikulás?

Mikulás-kereső

 

2018.január 9.

kedd, 16.00 Iskola- kóstolgató

játékos foglalkozás

 

2018.január 15. hétfő, 16.00

Amit tudni akarsz

az iskolai életről

Szülői Klub

 

2018.február 1.  csütörtök, 16.00

Játsszunk iskolásat!

Játékos foglalkozás

 

2018.február 22. csütörtök, 16.00

Sportági felmérés

tagozatra készülőknek

 

2018.március 7. szerda, 16.00

Mozogjunk együtt!

játékos családi

sportnapMIBEN VAGYUNK KÜLÖNLEGESEK?


Intézményünk köznevelési típusú sportiskola, melynek feladata a nemzeti sportutánpótlás nevelése.


A testnevelés tantárgyat a „b” osztályokban bontott csoportban oktatjuk.

 

Ingyenes iskolai edzéseket vehetnek igénybe a tanulók: általános labdás, szivacskézilabda, labdarúgás, floorball sportágakban.

 

Úszásoktatás: az úszók kivételével minden tanulónak heti 1 órában, nyolc éven keresztül tanóra keretében zajlik.

 

Edzők kísérik edzésre a labdarúgókat,

jégkorongozókat, tornászokat.

 

Idegen nyelv: 4. osztálytól német vagy angol nyelv választható. 2-3. évfolyamon játékos idegen nyelvi szakkör működhet.

Felső tagozatban az idegen nyelvet csoportbontásban tanítjuk, ingyenes nyelvvizsga előkészítőt tartunk.

Több éves sikertörténetünk, hogy tanulóink nagy számmal nyelvvizsgáznak hetedik-nyolcadik évfolyamon, s kerülnek kéttannyelvű és nyelvi tagozatos gimnáziumi osztályokba.

A sikeres nyelvvizsga díját alapítványunk visszatéríti.

 

A délelőtti tanítás után az osztálytanítók tovább foglalkoznak a gyerekekkel. Felügyelik a házi feladatok elkészítését, edzésre átkísérik az úszókat, szabadidős foglalkozásokat, szakköröket, egyéni képességfejlesztéseket tartanak a tanulóknak.


Iskolánkban magas szintű oktató-nevelő munka folyik, ezt bizonyítja a sok-sok országos, területi-megyei illetve városi tanulmányi versenyeredményünk.

 

Különös gondot fordítunk a viselkedéskultúrára, az érzelmi intelligencia fejlesztésére, a tanulás módszertanára, az egészséges életmód elsajátítására.

 

Figyelünk a kimagasló képességű diákok tehetséggondozására, a lemaradottak felzárkóztatására.

 

Évek óta felvételi előkészítőt tartunk a középiskolába készülő 8. osztályos diákjainknak matematikából és magyar nyelvből.

 

Szakköreink: sakk, rajz, számítástechnika, idegen nyelv, általános labdás, szivacskézilabda, labdarúgás,

 

Tanulóink különböző iskolai szervezésű táborokban vehetnek részt: zöldtábor, sporttábor, külföldi nyelvi tábor, sítábor, tematikus tábor.

 

Intézményünk a Microsoft által támogatott Innovatív iskola lett 2016-ban.

 

Megújulásunk lehetősége = tanulóink sikerességének támogatása!

 

  • Olyan XXI. századi készségek fejlesztése – kommunikáció, kritikai gondolkodás, kreativitás, együttműködés –, amelyekkel tanulóink sikeresek lehetnek a továbbtanulásban és későbbi munkájukban is.
  •  Maradandó tudásépítés a digitális kompetencia megerősítésével, kooperatív módszerekkel.
  • Élmény alapú oktatás sok játékkal és a gyermeki fantázia kiteljesítésével.
  • Adaptív-elfogadó iskolává válni, ahol fókuszba kerül a tanulás folyamata, a gyerekek igényeihez alkalmazkodó egyéni tanulási utak keresése.
  • A motiváló fejlesztő értékelés bevezetése, amely a „Mit nem tudok?” kérdése helyett a „Hogyan tudom majd jobban?” kérdésre keresi a választ pozitív megerősítést adva.

 

Kapcsolódó dokumentumok: