magyardeutchenglish
IskolatörténetIskolánkrólAlapítványBeiskolázásSportDÖKEredményeinkKapcsolataink
E-napló, e-ellenőrző elérhetősége
Kréte e-ügyintézés
Határtalanul! program

A Vasváris Gyermekekért" Alapítvány bemutatása

 

A nagyobb képhez kattintson a képre:

   

Az Alapítvány neve, székhelye: "A Vasváris Gyermekekért" Alapítvány

Címe: 2400 Dunaújváros, Petőfi liget 1-2.

Alapítói

 • magánszemélyek -  Lendvay Istvánné
 • szülők - Horváth Sándorné, Pötör Zoltán, Hammer István, Debreceni Gyuláné, Csányi József

Az alapítvány célja

 • Az általános iskolás tanulók továbbtanulásának elősegítése
 • Az oktatási intézményben tanuló diákok felkészítése a továbbtanulásra, pályaválasztásra külön foglalkozásokkal
 • Egyén személyiségének, képességének magasszintű fejlesztése, idegen nyelvek, számítástechnikai, környezetvédelmi, informatikai ismeretek oktatása emelt szinten, testi fejlődésének elősegítése, egészséges életmódra nevelése
 • A tehetséggondozás lehetőségének megteremtése
 • Új, magas színvonalú taneszközök beszerzése

továbbá

 • Az alapítvány célja az ott tanító pedagógusok szakmai képzésének és továbbképzésének elősegítése, tanulmányutak szervezése és finanszírozása
 • Pályázatok és ösztöndíjak meghirdetése és elosztása, amely magas színvonalú pályamunkák, tanulmányok, cikkek, előadások készítését és tartását segíti elő
 • Minden olyan tevékenységben való közreműködés, amely segíti a tanulók eredményes, magasszintű oktatását, egészséges életre nevelését

Az alapítvány induló vagyona: 262 000 Forint

Az alapítvány vagyonát növeli a később csatlakozók felajánlásai, és az alapítvány esetleges vállalkozási tevékenységének alapitványra fordított bevételei, az alapitvány pénzbeli vagyonát pénzintézetnél vezetett elkülönített számlán kell tartani. Az így elhelyezett számlán lévő összeggel történő bármely rendelkezéshez az elnök és bármely kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges bármely kötelezettség vállaláshoz, vagy bármely pénzügyi művelethez.
Az alapítványi célú és az esetleges vállalkozási bevételeket elkülönítetten kell nyilvántartani.

Csatlakozás az alapítványhoz

 • Az alapítvány nyitott
 • Az alapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi természetes és jogi személy, illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságai
 • Ha az alapítvány célkitüzéseit elfogadja és vagyoni hozzájárulását a pénzintézeti számlára való befizetéssel a közös alapitványi vagyonba beolvadni rendeli
 • Aki az alapítványi célelérése érdekében valamely vagyontárgyát különösen technikai eszközt ingatlant vagyoni értékű jogosultságot bocsát az alapítvány rendelkezésére és beleegyezését adja ahhoz, hogy annak célszerű felhasználását az alapítványt kezelő testület / kuratórium/ határozza meg
 • Ha az alapítvány célkitűzéseit elfogadja és vagyoni hozzájárulását annak folyamatos kiadásainak fedezésére rendeli
 • A csatlakozók javaslatot tehetnek az általuk adott vagyonnak, vagy annak egyrészének alapítvány céljainak megfelelő, meghatározott célra történő felhasználására. A javaslatról a kuratórium jogosult dönteni

Az alapítvány kezelő szerve

Az alapítvány kezelő szerve: a kuratórium - amely 5 főből álló testület. Az alapítók egyben az alapítvány kezelői nem lehetnek. Az alapítvány elnöke a kuratórium elnöke, az alapítvány szükség szerint, de legalább félévente ülésezik.

Kuratórium elnöke: Tóth Géza
Tagok: Juhászné Gráczer Brigitta, Puskásné Nagy Gyöngyi, Takács Eszter, Pribékné Kazi Erika.

A kuratóriumnak az alapítvány támogatására fordítható vagyona felhasználása során elsősorban a következő támogatásokat, dijakat, kiadásokat fedezi:

 • Pályázatok kiírása a különböző tantárgyak tantervi reformjának kidolgozására,
 • a tananyag korszerűsítésére, új taneszközök, tankönyvek beszerzésére, az iskola tanulói nyelvtanulásának támogatása,
 • tehetséggondozás finanszírozása /lehetőségek megteremtése/, nevelési oktatási kísérletek támogatása,
 • rendszeres sportolási lehetőség megteremtése, szabadidős programok körének szélesítése,
 • üdültetés, pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása, a kiemelkedő, átlagosnál magasabb szintű nevelő-oktató munkát végző pedagógusok jutalmazása,
 • üdültetésben, táborozásban résztvevő pedagógusok jutalmazása

A fenntieken túlmenően a kuratórium bármely más, az alapítvány céljaival összhangban álló támogatást nyújthat.

Alapítói okirat kelte: 1996.06.28.
Közhasznú tev.kezdete: 1999.08.16
Adószám: 18485787-1-07
Nyilvántartási szám: 432

Kapcsolódó dokumentumok: